Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7

有插队移植需要的话可以联系,全国三甲医院安排,最快两个礼拜可以搞的定 vx:Sean8990

Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7
????????????????
Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7
185 1111 8990 vx同步
Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7
北京,山东,郑州,武汉,长沙,上海,浙江,江西,广州,广西
Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7
北京上海河南湖北湖南广东广西江西福建云南 三甲医院就近安排
Member
avatar
加入于: Jun 08 2020
帖子数: 3
捐赠呢?
Member
avatar
加入于: Jul 03 2020
帖子数: 7

不收肾没有路子不好意思

皎月💗 写了:捐赠呢?